Điều kiện

Chào mừng bạn đến với AndroidHackers, một trang web cho phép bạn tải xuống và xem xét các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi tại www.androidhackers.net hoặc phiên bản di động của trang web, tải xuống từ Trang web AndroidHackers hoặc đăng nhận xét hoặc đánh giá trên Trang web AndroidHackers, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ mười ba (13) tuổi trở lên và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”).

Ứng xử của bạn

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web AndroidHackers để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • thu thập, khai thác, khai thác hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác để lấy địa chỉ e-mail, số điện thoại, thông tin cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác về người khác;
 • loại bỏ khỏi bất kỳ Tài liệu nào được đăng trên Trang web AndroidHackers hoặc thêm sai vào bất kỳ Tài liệu nào được tải lên Trang web AndroidHackers, bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền hợp pháp hoặc quyền sở hữu khác, ghi nhận tác giả hoặc thông tin khác như nguồn gốc hoặc nguồn gốc của các Tài liệu đó;
 • truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web AndroidHackers mà bạn không được phép truy cập hoặc bất kỳ Tài liệu nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cố ý cung cấp thông qua Trang web AndroidHackers;
 • sử dụng bất kỳ Tài liệu nào được đăng trên Trang web AndroidHackers theo bất kỳ cách nào vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào (bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ người nào khác;
 • làm gián đoạn hoặc can thiệp vào tính bảo mật của hoặc gây hại cho Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ dịch vụ, Tài liệu, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với hoặc có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào;
 • truyền thông tin liên lạc không mong muốn hoặc hàng loạt tới bất kỳ chủ tài khoản AndroidHackers nào hoặc sử dụng Trang web AndroidHackers làm địa chỉ trả lại cho thư thương mại không mong muốn có nguồn gốc từ nơi khác;
 • tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác;
 • tải xuống bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào được đăng trên Trang web AndroidHackers mà bạn biết hoặc nên biết một cách hợp lý, không thể được sao chép, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị một cách hợp pháp theo cách như vậy;
 • làm gián đoạn, can thiệp hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Trang web AndroidHackers, bất kỳ Tài liệu hoặc dịch vụ nào có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers;
 • vi phạm bất kỳ điều khoản cấp phép, nguyên tắc hoặc quy tắc ứng xử nào khác áp dụng cho một Tài liệu hoặc dịch vụ cụ thể có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers;
 • vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng Trang web AndroidHackers hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo các Điều khoản này;
 • đăng hoặc gửi bất kỳ chủ đề, tên, Tài liệu hoặc thông tin nào khiêu dâm trẻ em, phỉ báng, bạo lực quá mức, quấy rối, không phù hợp, khiếm nhã, dâm ô, dâm dục, tục tĩu, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối theo cách khác;
 • chuẩn bị, biên dịch, sử dụng, tải xuống hoặc sao chép bất kỳ thư mục người dùng Trang web AndroidHackers hoặc người dùng khác hoặc thông tin sử dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc truyền tải, cung cấp hoặc phân phối (dù có tính phí hay không) thư mục hoặc thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • vi phạm quyền của AndroidHackers hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả quyền của người dùng khác) hoặc lạm dụng, phỉ báng, quấy rối, theo dõi hoặc đe dọa người khác; hoặc
 • sử dụng bất kỳ tên miền AndroidHackers nào làm địa chỉ email trả về có bút danh;
 • đánh bạc, trò chơi và/hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có phí vào cửa và giải thưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trò chơi đánh bạc, cá cược thể thao, đua ngựa hoặc đua chó săn, vé số, các hoạt động mạo hiểm khác tạo điều kiện cho các trò chơi kỹ năng đánh bạc (dù có hay không được định nghĩa hợp pháp là xổ số) và rút thăm trúng thưởng trừ khi nhà điều hành đã nhận được sự chấp thuận trước từ AndroidHackers và nhà điều hành cũng như khách hàng được đặt độc quyền tại các khu vực pháp lý nơi các hoạt động đó được pháp luật cho phép.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả các phương pháp xử lý dữ liệu của chúng tôi và là một phần của các Điều khoản này.

Sự tuân thủ pháp luật

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến hành vi trực tuyến và Tài liệu của bạn cũng như tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ Hoa Kỳ hoặc quốc gia nơi bạn cư trú (hoặc quốc gia mà bạn mang quốc tịch).

Sửa đổi và Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy ý chấm dứt quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ Tài liệu, dịch vụ hoặc trang web nào có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers (bao gồm cả tài khoản của bạn (nếu có) hoặc bất kỳ phần nào của tài khoản của bạn (bao gồm cả mật khẩu của bạn)), xóa và xóa bất kỳ Tài liệu nào của Bạn hoặc bất kỳ liên kết nào đến Trang web của Bạn hoặc Dịch vụ của Bạn trong Trang web AndroidHackers, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì. AndroidHackers cũng có thể theo quyết định riêng của mình và bất cứ lúc nào sửa đổi hoặc ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ Tài liệu, dịch vụ hoặc trang web nào, có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ phần nào ở trên, với hoặc không báo trước.

Bạn đồng ý rằng AndroidHackers sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc chấm dứt nào đối với Trang web AndroidHackers hoặc bất kỳ Tài liệu, dịch vụ hoặc trang web nào có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web AndroidHackers hoặc việc xóa hoặc xóa Tài liệu của bạn hoặc bất kỳ liên kết nào đến Trang web của bạn hoặc Dịch vụ của bạn trong Trang web AndroidHackers.

Bản quyền và Đại lý bản quyền

Chúng tôi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng cung cấp cho Đại lý bản quyền của chúng tôi thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • mô tả về vị trí của Tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web AndroidHackers;
 • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • một tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; Và
 • tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Có thể liên hệ với Đại lý của chúng tôi để thông báo khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác như sau qua email: [email protected]